ಬಿಹಾರ

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಪ್-ಡೌನ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ

#ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹುಡುಕಿ #ಭಾರತದಿಂದ ಹಬ್ಬಗಳು

ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ!

ಹಬ್ಬಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದೆ ಬಿಡಬೇಕು.

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ