अटी व शर्ती

अटी व शर्ती

या अटी व शर्ती या वेबसाइटवर येणाऱ्या अभ्यागतांमध्ये कायदेशीर बंधनकारक करार (“करार”) तयार करतात. "वापरकर्ते", ज्या व्यक्ती किंवा संस्था आम्हाला त्यांच्या आगामी सणांचे तपशील प्रदान करतात त्यांना यापुढे "म्हणून संदर्भित केले जाईल.महोत्सव आयोजक” आणि ARTBRAMHA CONSULTING LLP आणि/किंवा त्‍याच्‍या सहाय्यक आणि सहयोगींना यापुढे संबोधले जाईल “FFI”, “आम्ही”, “आम्ही”, “आमचे” या वेबसाइटचे मालक आहेत. हा करार वेबसाइटचा वापर नियंत्रित करेल www.festivalsfromindia.com (म्हणून संदर्भित "संकेतस्थळ").

यापुढे, तिन्ही भागांना एकत्रितपणे संबोधले जाते पक्ष.

 तर

 • हा करार वापरकर्त्यांसाठी भाग A, उत्सव आयोजकांसाठी भाग B आणि सामान्य तरतुदी अशा तीन भागांमध्ये विभागलेला आहे. वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजक दोघांनाही लागू.
 • हा करार वापरकर्त्याच्या किंवा उत्सव आयोजकांच्या वापरासाठी कायदेशीर बंधनकारक अटी आणि शर्ती निर्धारित करतो आणि वेळोवेळी अद्यतनित केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कराराच्या व्यतिरिक्त त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. वेबसाइट वापरून, वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजक या कराराला आणि आमच्या गोपनीयता धोरणाला बांधील राहण्यास सहमती देतात आणि अशी कोणतीही लागू धोरणे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत सुधारित केल्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड बनवतात आणि त्या अंतर्गत तयार केलेले संबंधित नियम, आणि वैध आणि लागू भारतीय कायद्यांतर्गत विविध कायद्यांमधील इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डशी संबंधित सुधारित तरतुदी. 
 • या करारामध्ये वापरकर्त्यांच्या आणि उत्सव आयोजकांच्या वेबसाइटच्या वापरासंबंधी अधिकार, दायित्वे आणि निर्बंध समाविष्ट आहेत, म्हणून काळजीपूर्वक वाचले पाहिजे. जर वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजक या कराराच्या अटी आणि नियमांशी सहमत नसतील, तर त्यांनी वेबसाइट सोडली पाहिजे आणि त्याचा वापर ताबडतोब बंद करावा. वापरकर्ते आणि फेस्टिव्हल आयोजक सहमत आहेत आणि कबूल करतात की वेबसाइट आणि येथे प्रदान केलेल्या सेवांचा प्रवेश आणि वापर अशा प्रकारे खंडित केल्याने केवळ अशा बंद झाल्याच्या तारखेपासून अटी आणि शर्ती लागू होतील. तथापि, हा करार वापरकर्त्यांच्या आणि उत्सव आयोजकांच्या वेबसाइटच्या वापराच्या सर्व घटनांसाठी आणि अशा बंद होण्याच्या तारखेपूर्वी येथे प्रदान केलेल्या सेवांना लागू राहील.
 • आमची वेबसाइट ब्राउझ करून, आणि/किंवा त्यावर नोंदणी करून, वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजक आमच्या सर्व अटी आणि शर्ती आणि यापुढे नमूद केलेल्या कलमांचे पालन करत आहेत.
 • आम्ही याद्वारे वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजकांना कोणतीही पूर्व लेखी सूचना/सूचना न देता या कराराचा कोणताही भाग सुधारणे, जोडणे किंवा हटविण्याचा अधिकार राखून ठेवतो. या कराराचे आणि वेबसाइटवर प्रकाशित केलेल्या इतर सर्व लागू धोरणांचे नियमितपणे पुनरावलोकन करण्याची जबाबदारी वापरकर्त्यांची आणि उत्सव आयोजकांची असेल. 
 • आम्ही तृतीय पक्षांसोबत काम करतो आणि तृतीय-पक्षाच्या अटी आणि शर्ती आणि या करारामध्ये कोणताही संघर्ष उद्भवल्यास, वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजक सहमत आहेत की हा करार नेहमीच कायम राहील आणि बंधनकारक असेल.

भाग-अ

 1. सेवा व्याप्ती

वेबसाइटचा उद्देश एक व्यासपीठ तयार करणे हा आहे जो वापरकर्त्यांना भारतभर आयोजित करण्यात येणाऱ्या हजारो कला आणि सांस्कृतिक महोत्सवांबद्दल जाणून घेण्याची संधी देईल, ज्याचे संपूर्ण तपशील आमच्या वेबसाइटवर वापरकर्त्यांना उपलब्ध करून दिले जातील. इंटरनेटच्या स्वरूपाच्या कारणास्तव, ही वेबसाइट आणि त्यामध्ये उपलब्ध सेवा, विविध भौगोलिक स्थानांवर देखील प्रवेश केल्या जाऊ शकतात आणि वापरकर्ते याद्वारे सहमत आहेत आणि कबूल करतात की या वेबसाइटवर प्रवेश करणारे आणि सेवांचा लाभ घेणारे वापरकर्ते त्यांच्या स्वत: च्या जोखमीवर आहेत. , निवड आणि पुढाकार आणि वापरकर्ते वेबसाइट आणि सेवांचा वापरकर्ते वापरकर्त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील स्थानिक कायद्यांसह सर्व लागू कायद्यांचे पालन करतात याची खात्री करण्यासाठी वापरकर्ते सहमत आहेत आणि वचन देतात. शिवाय, अशा सेवा आणि सामग्री ठिकाणाहून, वेळोवेळी आणि उपकरणानुसार भिन्न असू शकतात आणि विशिष्टता, उपकरण, इंटरनेट उपलब्धता आणि वेग, बँडविड्थ इ. यासारख्या विविध पॅरामीटर्सच्या अधीन असतील.

 1. वापरण्याची पात्रता

प्रतिबंधित असल्यास आम्ही वेबसाइटचा वापर रद्द करतो. जेव्हा वापरकर्ते आमच्या वेबसाइटवर प्रवेश करतात तेव्हा ते:

 • प्रतिनिधित्व करतात आणि हमी देतात की त्यांच्याकडे या कराराच्या सर्व अटी व शर्तींचे पूर्णतः पालन करण्याचा अधिकार, अधिकार आणि क्षमता आहे, जोपर्यंत वय, अधिकार क्षेत्र, जमिनीचे कायदे इत्यादींचा संबंध आहे आणि
 • वापरकर्त्याच्या वेबसाइटच्या वापरासंबंधी सर्व लागू देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे, कायदे, अध्यादेश आणि नियमांचे पालन करण्यास सहमत आहे. 
 • वापरकर्ते किमान अठरा (18) वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आणि या अटींमध्ये प्रवेश करण्यास, कार्यप्रदर्शन करण्यास आणि त्यांचे पालन करण्यास सक्षम असले पाहिजेत. 18 वर्षांखालील व्यक्ती वेबसाइटचा वापर/ब्राउझ करू शकतात, परंतु त्यांनी असे पालक/कायदेशीर पालकांच्या नोंदणीकृत खात्यांतर्गत केवळ त्यांच्या पालकांच्या आणि/किंवा कायदेशीर पालकांच्या सहभागाने, मार्गदर्शनाने आणि पर्यवेक्षणाने केले पाहिजे. आम्ही वापरकर्त्याचा प्रवेश संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राखून ठेवतो आणि जर आम्हाला असे आढळून आले की असा वापरकर्ता 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा आहे तर वापरकर्त्यांना वेबसाइटवर प्रवेश प्रदान करण्यास नकार देतो.
 1. कोणतीही हमी नाही

वेबसाइट वापरून, वापरकर्ते याद्वारे कबूल करतात आणि मान्य करतात की FFI उत्सव आयोजकांद्वारे प्रदान केलेल्या माहितीच्या सत्यतेसाठी जबाबदार नाही. FFI या संदर्भात कोणतीही आणि सर्व जबाबदारी नाकारते. FFI आणि त्याचे कर्मचारी वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजक किंवा त्यांचे कर्मचारी/अधिकृत प्रतिनिधी/उद्योग व्यावसायिक/तृतीय पक्ष यांच्यातील संघर्षासाठी जबाबदार असणार नाहीत. 

 1. वापर अटी
 • वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहिती, साहित्य, सेवांमध्ये अनवधानाने चुकीच्या चुका, टायपोग्राफिकल चुका आणि/किंवा कालबाह्य माहितीचा समावेश असू शकतो, FFI वेबसाइटवरील टायपोग्राफिकल किंवा किंमती त्रुटींसाठी जबाबदार नाही आणि त्यांना बांधील नाही. FFI ने कोणत्याही वेळी विनंत्या नाकारण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे, ज्यामध्ये FFI ला विश्वास आहे की वापरकर्त्याने लागू कायद्यांचे किंवा या अटींचे उल्लंघन केले आहे, FFI द्वारे प्राप्त झालेल्या कोणत्याही विनंत्या, FFI किंवा विनंत्यांना FFI ला हानीकारक असल्याचा विश्वास आहे अशा विनंत्यांसह परंतु त्यापुरते मर्यादित नाही. FFI फसव्या किंवा बेकायदेशीर, फसव्या किंवा फसव्या वापरावर/माहिती सादर करण्यावर आधारित असल्याचे मानते. 
 • FFI कोणत्याही डेटा, माहिती, उत्पादन किंवा सेवेची गुणवत्ता, अचूकता किंवा पूर्णता यासंबंधी कोणतीही हमी देत ​​नाही किंवा कोणतेही प्रतिनिधित्व करत नाही. अचूकता, पूर्णता, शुद्धता, योग्यता, विश्वासार्हता, उपलब्धता, समयसूचकता, गुणवत्ता, सातत्य, कार्यप्रदर्शन, त्रुटीमुक्त किंवा अखंड ऑपरेशन/कार्य, विशिष्ट हेतूसाठी फिटनेस, कामगारांसारखे प्रयत्न, गैर- उल्लंघन, व्हायरसची कमतरता किंवा सेवा आणि/किंवा उत्पादनांचे इतर हानिकारक घटक.
 • FFI वेबसाइटच्या असंबंधित कार्यक्षमतेचा वापर करण्यास विलंब किंवा अक्षमता, कार्यक्षमता प्रदान करण्यात किंवा अयशस्वी होण्यासाठी किंवा वेबसाइटद्वारे प्राप्त केलेली कोणतीही माहिती, सॉफ्टवेअर, सेवा, कार्यक्षमता आणि संबंधित ग्राफिक्ससाठी किंवा अन्यथा उद्भवलेल्या कारणांसाठी जबाबदार असणार नाही. वेबसाइटचा वापर, करारावर आधारित असो, टोर्ट, निष्काळजीपणा, कठोर दायित्व किंवा अन्यथा. 
 • शिवाय, नियतकालिक देखभाल ऑपरेशन्स दरम्यान वेबसाइटची उपलब्धता नसणे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे किंवा FFI च्या नियंत्रणाबाहेरील कोणत्याही कारणामुळे वेबसाइटवर प्रवेश करण्याच्या अनियोजित निलंबनासाठी FFI जबाबदार राहणार नाही. वापरकर्त्याला प्रदान केलेल्या कोणत्याही माहितीच्या संदर्भात, FFI कोणत्याही त्रुटी किंवा चुकांसाठी कोणतेही दायित्व स्वीकारत नाही.
 1. प्रतिबंधित सामग्री:

वेबसाइट वापरण्याची पूर्व-अट म्हणून, वापरकर्ते FFI ला हमी देतात की वापरकर्ते या वेबसाइटचा वापर बेकायदेशीर, अनधिकृत किंवा या अटी व शर्तींशी विसंगत अशा कोणत्याही कारणासाठी करणार नाहीत आणि वापरकर्ता सहमत आहे की ही वेबसाइट वापरण्याचा परवाना आहे. वापरकर्त्याने या वॉरंटीचे उल्लंघन केल्यावर ताबडतोब संपुष्टात येईल. या वेबसाइटवर आणि त्यातील सामग्रीवर कोणत्याही वेळी, सूचना देऊन किंवा न देता वापरकर्त्याचा प्रवेश अवरोधित/समाप्त करण्याचा अधिकार FFI स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार राखून ठेवते.

 1. प्रतिबंधित क्रियाकलाप:      

वापरकर्त्यांना खालील क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई आहे:

 • FFI कडून लेखी परवानगी न घेता थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे संकलन, संकलन, डेटाबेस किंवा निर्देशिका तयार करण्यासाठी किंवा संकलित करण्यासाठी वेबसाइटवरून डेटा किंवा इतर सामग्री पद्धतशीरपणे पुनर्प्राप्त करण्यासाठी. 
 • वेबसाइटचा कोणताही अनधिकृत वापर करा, ज्यात इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर माध्यमांद्वारे वापरकर्तानावे आणि/किंवा वापरकर्त्यांचे ईमेल पत्ते एकत्रित करणे या हेतूने अवांछित ईमेल पाठवणे किंवा स्वयंचलित मार्गाने किंवा खोट्या बतावणीने वापरकर्ता खाती तयार करणे. 
 • कोणत्याही सामग्रीचा वापर किंवा कॉपी करण्यापासून प्रतिबंधित किंवा प्रतिबंधित करणार्‍या किंवा वेबसाइट आणि/किंवा त्यात समाविष्ट असलेल्या सामग्रीच्या वापरावर मर्यादा लागू करणार्‍या वैशिष्ट्यांसह, वेबसाइटच्या सुरक्षितता-संबंधित वैशिष्ट्यांमध्ये अडथळा आणणे, अक्षम करणे किंवा अन्यथा हस्तक्षेप करणे.
 • वेबसाइटची अनधिकृत फ्रेमिंग किंवा लिंक करण्यात गुंतणे.
 • फसवणे, फसवणे किंवा आमची आणि इतर वापरकर्त्यांची दिशाभूल करणे, विशेषत: वापरकर्ता पासवर्ड सारखी संवेदनशील खाते माहिती जाणून घेण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नात.
 • आमच्या समर्थन सेवांचा अयोग्य वापर करा किंवा गैरवर्तन किंवा गैरवर्तन यांचे खोटे अहवाल सबमिट करा. 
 • टिप्पण्या किंवा संदेश पाठविण्यासाठी स्क्रिप्टचा वापर करणे किंवा डेटा खनन, रोबोट्स किंवा तत्सम डेटा संकलन आणि माहिती साधने वापरणे यासारख्या प्रणालीच्या स्वयंचलित वापरामध्ये व्यस्त रहा. 
 • वेबसाइट किंवा वेबसाइटशी कनेक्ट केलेल्या नेटवर्क्स किंवा सेवांवर हस्तक्षेप करणे, व्यत्यय आणणे किंवा अनावश्यक ओझे निर्माण करणे.
 • दुसर्‍या वापरकर्त्याची किंवा व्यक्तीची तोतयागिरी करण्याचा किंवा दुसर्‍या वापरकर्त्याचे वापरकर्तानाव वापरण्याचा प्रयत्न करा. 
 • वापरकर्त्याचे प्रोफाइल विका किंवा अन्यथा हस्तांतरित करा. 
 • वेबसाइटवरून मिळवलेली कोणतीही माहिती दुसऱ्या व्यक्तीला त्रास देण्यासाठी, गैरवर्तन करण्यासाठी किंवा हानी पोहोचवण्यासाठी वापरा. 
 • आमच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी कोणत्याही प्रयत्नांचा भाग म्हणून वेबसाइट वापरा किंवा अन्यथा वेबसाइट आणि/किंवा सामग्रीचा वापर कोणत्याही कमाई-उत्पादक प्रयत्नांसाठी किंवा व्यावसायिक उपक्रमासाठी करा. 
 • वेबसाईटचा एक भाग बनवणाऱ्या किंवा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा उलगडा, डिकंपाइल, डिससेम्बल किंवा रिव्हर्स इंजिनिअर करा. 
 • वेबसाइट किंवा वेबसाइटच्या कोणत्याही भागावर प्रवेश प्रतिबंधित किंवा प्रतिबंधित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या वेबसाइटच्या कोणत्याही उपायांना बायपास करण्याचा प्रयत्न करा.
 • फ्लॅश, PHP, एचटीएमएल, JavaScript किंवा इतर कोडसह परंतु मर्यादित नसून वेबसाइटचे सॉफ्टवेअर कॉपी करा किंवा जुळवून घ्या.
 • अपलोड किंवा प्रसारित (किंवा अपलोड करण्याचा किंवा प्रसारित करण्याचा प्रयत्न) व्हायरस, ट्रोजन हॉर्स किंवा इतर सामग्री, ज्यामध्ये स्पॅमिंग (पुनरावृत्ती मजकूर सतत पोस्ट करणे) समाविष्ट आहे, जे वेबसाइटच्या कोणत्याही पक्षाच्या अखंड वापरात आणि आनंदात व्यत्यय आणते किंवा सुधारित करते, खराब करते, व्यत्यय आणते, बदलते, किंवा वेबसाइटचा वापर, वैशिष्ट्ये, कार्ये, ऑपरेशन किंवा देखभाल यामध्ये हस्तक्षेप करते. 
 • निष्क्रीय किंवा सक्रिय माहिती संकलन किंवा प्रसारण यंत्रणा म्हणून कार्य करणारी कोणतीही सामग्री अपलोड किंवा प्रसारित (किंवा अपलोड करण्याचा किंवा प्रसारित करण्याचा प्रयत्न). 
 • मानक शोध इंजिन किंवा इंटरनेट ब्राउझरच्या वापराचा परिणाम वगळता, कोणतीही स्वयंचलित प्रणाली वापरा, लॉन्च करा, विकसित करा किंवा वितरित करा, ज्यामध्ये मर्यादा नसलेल्या कोणत्याही स्पायडर, रोबोट, चीट युटिलिटी, स्क्रॅपर, किंवा वेबसाइटवर प्रवेश करणारे ऑफलाइन वाचक, किंवा कोणतीही अनधिकृत स्क्रिप्ट किंवा इतर सॉफ्टवेअर वापरणे किंवा लॉन्च करणे. 
 • आमच्या मते, आम्हाला आणि/किंवा वेबसाइटला अपमानित करणे, कलंकित करणे किंवा अन्यथा हानी पोहोचवणे.
 • कोणत्याही लागू कायदे किंवा नियमांशी विसंगत पद्धतीने वेबसाइट वापरा.
 1. संचार

जेव्हा वापरकर्ते वेबसाइट वापरतात, तेव्हा ते सहमत असतात आणि समजतात की ते इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डद्वारे FFI शी संवाद साधत आहेत आणि FFI कडून वेळोवेळी आणि आवश्यकतेनुसार इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डद्वारे संप्रेषण प्राप्त करण्यास ते संमती देतात. FFI त्यांच्याशी ईमेलद्वारे किंवा अशा इतर संप्रेषणाच्या पद्धती, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्यथा संवाद साधू शकते. वापरकर्ते विशेषत: सहमत आहेत की FFI वापरकर्त्याचे प्रसारण किंवा डेटा, कोणतीही सामग्री किंवा डेटा पाठवलेला किंवा प्राप्त केलेला किंवा न पाठवला किंवा प्राप्त केलेला अनधिकृत प्रवेश किंवा त्यात बदल करण्यासाठी जबाबदार असणार नाही. पुढे, FFI त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या वापरकर्त्याच्या वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहितीच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न करेल, परंतु इंटरनेटद्वारे केलेले प्रसारण हमी किंवा पूर्णपणे सुरक्षित केले जाऊ शकत नाही. या वेबसाइटचा वापर करून, वापरकर्ते सहमत आहेत की प्रेषणातील त्रुटी किंवा तृतीय पक्षांच्या अनधिकृत कृत्यांमुळे वापरकर्त्याच्या माहितीच्या प्रकटीकरणासाठी FFI जबाबदार राहणार नाही. उपरोक्त वापरकर्ते पूर्वग्रह न ठेवता सहमत आहेत की FFI 'फिशिंग' हल्ल्यांसाठी जबाबदार किंवा जबाबदार राहणार नाही. जेव्हा वापरकर्ते वेबसाइटवर प्रवेश करतात तेव्हा वापरकर्ते कुकीज स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात. कुकीज स्वीकारण्यासाठी किंवा नाकारण्यासाठी त्यांना सतर्क करण्यासाठी त्यांचा ब्राउझर सेट करणे ही वापरकर्त्याची जबाबदारी आहे.

 1. तृतीय पक्षाचे दुवे

या वेबसाइटवर FFI च्या विवेकबुद्धीनुसार, FFI व्यतिरिक्त इतर व्यक्ती किंवा संस्थांच्या मालकीच्या आणि देखरेख केलेल्या वेबसाइट्सचे दुवे असू शकतात. वरीलपैकी कोणतीही लिंक अशा कोणत्याही साइट्सचे FFI द्वारे समर्थन तयार करत नाही आणि फक्त सोय म्हणून प्रदान केली जाते. अशा साइट्सवर प्रदर्शित केलेल्या सामग्री किंवा लिंक्ससाठी FFI जबाबदार नाही. FFI ची मालकी, व्यवस्थापित किंवा नियंत्रण नसलेल्या अशा साइट्सच्या गोपनीयता पद्धतींसाठी FFI जबाबदार नाही. FFI नियमितपणे पुनरावलोकन करत नाही, आणि पोस्ट केलेल्या सामग्रीबद्दल किंवा ऑफर केलेल्या सेवांबद्दल कोणतीही हमी किंवा प्रतिनिधित्व देत नाही, ज्या साइटशी ही वेबसाइट लिंक केली जाऊ शकते आणि त्यांच्या कोणत्याही कमतरतेसाठी FFI जबाबदार असणार नाही. FFI अशा लिंक केलेल्या साइट्सवर उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही किंवा सर्व साहित्य, सेवा आणि सेवांचे समर्थन करत नाही आणि FFI कोणत्याही लिंक केलेल्या साइटच्या सामग्रीची जबाबदारी स्पष्टपणे अस्वीकृत करते, लिंक केलेल्या साइट(s) मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही माहितीच्या अचूकतेबद्दल , आणि कोणत्याही लिंक केलेल्या साइटवर ऑफर केलेल्या सेवांची गुणवत्ता. कोणत्याही लिंक केलेल्या साइट(s) ची सामग्री पाहण्याचा कोणताही निर्णय केवळ वापरकर्त्याची जबाबदारी आहे आणि वापरकर्त्याच्या स्वतःच्या जोखमीवर घेतला जातो.

 1. बौद्धिक संपत्ती

वेबसाइट आणि येथे पोस्ट केलेली सामग्री ज्यामध्ये मर्यादांशिवाय चित्रे, ब्रँडिंग, मजकूर, ग्राफिक्स, डिझाइन, ब्रँड लोगो, ऑडिओ, व्हिडिओ, इंटरफेस आणि/किंवा इतर कोणतीही माहिती समाविष्ट असेल किंवा सामग्रीची एकूण व्यवस्था संरक्षित आहे आणि मालकीची आहे, नियंत्रित आहे किंवा FFI द्वारे किंवा त्यांना परवाना; सर्व टिप्पण्या, अभिप्राय, कल्पना, सूचना, माहिती किंवा वापरकर्त्याद्वारे प्रदान केलेली इतर कोणतीही सामग्री (यापुढे "FFI IP" म्हणून संदर्भित). वापरकर्ते सुधारित, प्रकाशित, कॉपी, प्रसारित, हस्तांतरित, विक्री, पुनरुत्पादन, सुधारित, व्युत्पन्न कामे तयार करू शकत नाहीत, परवाना, वितरण, फ्रेम, हायपरलिंक, डाउनलोड, पुन्हा पोस्ट, परफॉर्म, भाषांतर, मिरर, प्रदर्शन किंवा व्यावसायिकरित्या FFI IP चे शोषण करू शकत नाहीत. इतर मार्ग.

वापरकर्ता सहमत आहे की कोणताही अभिप्राय, टिप्पण्या, कल्पना, सूचना, माहिती किंवा इतर कोणतीही सामग्री जी वापरकर्त्याने FFI किंवा वेबसाइटवर योगदान दिली आहे (वापरकर्त्यांनी कोणत्याही सामग्रीसह सबमिट केलेल्या नावासह) रॉयल्टी-मुक्त, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, समाविष्ट आहे असे मानले जाईल. FFI साठी आता कोणत्याही स्वरूपात, मीडिया किंवा तंत्रज्ञानामध्ये अतिरिक्त मंजुरी किंवा विचाराशिवाय अशा सामग्रीवर दत्तक, प्रकाशित, पुनरुत्पादन, प्रसार, प्रसारित, वितरण, कॉपी, वापर, व्युत्पन्न कार्य तयार करणे, जगभरात प्रदर्शित करणे किंवा अशा सामग्रीवर कार्य करण्याचा अनन्य अधिकार आणि परवाना अशा सामग्रीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही अधिकारांच्या पूर्ण मुदतीसाठी ज्ञात किंवा नंतर विकसित केले गेले आहे आणि वापरकर्ते याउलट कोणताही दावा माफ करतात. वापरकर्ता प्रतिनिधित्व करतो आणि हमी देतो की वापरकर्ता या वेबसाइटवर योगदान देऊ शकतील अशा सामग्रीचे सर्व अधिकार वापरकर्त्याच्या मालकीचे किंवा अन्यथा नियंत्रित करतात आणि FFI द्वारे त्यांच्या सामग्रीचा वापर कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या अधिकारांचे उल्लंघन किंवा उल्लंघन करणार नाही.

 1. गोपनीयता 

कृपया वापरकर्त्यांसाठी गोपनीयता धोरण आणि कुकी धोरण पहा जे वापरकर्त्याच्या वेबसाइट आणि/किंवा सेवांचा वापर नियंत्रित करेल.      

 1. नुकसान भरपाई

FFI किंवा इतर कोणतेही लागू कायदे किंवा अन्यथा उपलब्ध असलेले कोणतेही इतर उपाय, सवलत किंवा कायदेशीर संसाधनांचा पूर्वग्रह न ठेवता आणि त्याव्यतिरिक्त, वापरकर्ता FFI यांना नुकसानभरपाई देण्यास, बचाव करण्यास आणि धारण करण्यास सहमत आहे, ज्यात त्याच्या संलग्न, एजंट आणि कर्मचार्‍यांकडून आणि विरुद्ध मर्यादित नाही. कोणतेही आणि सर्व नुकसान, दायित्वे, दावे, नुकसान, मागण्या, खर्च आणि खर्च (त्याच्या संदर्भात कायदेशीर शुल्क आणि वितरण आणि त्यावर आकारले जाणारे व्याज) वापरकर्त्याच्या वापरामुळे किंवा गैरवापरामुळे उद्भवलेल्या किंवा संबंधित FFI द्वारे प्रतिपादन केले गेले. वेबसाइट, या अटी आणि शर्तींचे वापरकर्त्यांद्वारे कोणतेही उल्लंघन किंवा येथे वापरकर्त्यांनी केलेले प्रतिनिधित्व, हमी आणि करारांचे कोणतेही उल्लंघन.

 1. उत्तरदायित्वाच्या मर्यादा

प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आनुषंगिक, दंडात्मक, अनुकरणीय आणि परिणामी नुकसान, वापराचे नुकसान, डेटा किंवा नफा किंवा इतर अमूर्त नुकसान, जे उद्भवू शकतात किंवा होऊ शकतात अशा कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीसाठी FFI जबाबदार असणार नाही. या वेबसाइटच्या किंवा वेबसाइटमध्ये असलेली कोणतीही माहिती, सॉफ्टवेअर, सेवा आणि संबंधित ग्राफिक्स किंवा ऑफर केलेल्या कोणत्याही सेवांच्या वापरामुळे उद्भवलेली हानी करार, टोर्ट, निष्काळजीपणा, कठोर उत्तरदायित्व किंवा अन्यथा आधारित आहे की नाही याची पर्वा न करता, आणि जरी FFI ला नुकसान होण्याच्या शक्यतेचा सल्ला दिला गेला असेल.

येथे किंवा इतरत्र समाविष्ट नसले तरी, एफएफआयच्या वेबसाइटवर ब्राउझिंग केल्यामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही दाव्यासाठी वापरकर्त्यास एफएफआयचे संपूर्ण उत्तरदायित्व अशा दाव्याला जन्म देणा product ्या उत्पादनासाठी आणि सेवांसाठी भरलेल्या किंमतीइतकेच मर्यादित असेल.

 1. क्षतिपूर्ति

वापरकर्ते निरुपद्रवी FFI, आणि कोणतेही पालक, उपकंपनी आणि संलग्न, संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, परवानाधारक, वितरक, पुरवठादार, एजंट, पुनर्विक्रेता, मालक आणि ऑपरेटर, कोणत्याही आणि सर्व दावे, नुकसान, दायित्वे यांच्या विरुद्ध आणि विरुद्ध नुकसान भरपाई आणि ठेवण्यास सहमती देतात. नुकसान, दायित्वे, खर्च किंवा कर्ज, या कराराचे उल्लंघन करून आणि/किंवा यापासून उद्भवलेल्या वेबसाइटच्या वापरकर्त्याच्या वापरामुळे किंवा त्यामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही तृतीय पक्षाद्वारे वाजवी वकीलांच्या शुल्कासह परंतु इतकेच मर्यादित नाही: 

 • वापरकर्त्याचा वेबसाइटचा वापर आणि प्रवेश; 
 • वापरकर्त्याने या कराराच्या कोणत्याही अटींचे उल्लंघन;
 • वापरकर्त्याचे कोणत्याही तृतीय पक्ष अधिकाराचे उल्लंघन, कोणत्याही मर्यादेशिवाय कॉपीराइट, मालमत्ता किंवा गोपनीयता अधिकार; किंवा 
 • वापरकर्त्याच्या सामग्रीमुळे तृतीय पक्षाचे नुकसान झाल्याचा कोणताही दावा. हे संरक्षण आणि नुकसानभरपाईचे दायित्व हा करार आणि वापरकर्त्याच्या वेबसाइटच्या वापरात टिकून राहील.

भाग-ब

 1. महोत्सवाचे आयोजक याद्वारे हमी देतात की:

वेबसाइट वापरण्याची पूर्व अट म्हणून, फेस्टिव्हल आयोजकांनी FFI ला हमी दिली आहे की ते बेकायदेशीर, अनधिकृत किंवा या अटींशी विसंगत अशा कोणत्याही कारणासाठी या वेबसाइटचा वापर करणार नाहीत आणि उत्सव आयोजक सहमत आहेत की वेबसाइट वापरण्याचा हा परवाना असेल. त्यांनी या वॉरंटीचे उल्लंघन केल्यावर तात्काळ समाप्त करा. FFI ने आपल्या विवेकबुद्धीनुसार, कोणत्याही वेळी, सूचना देऊन किंवा न देता, या वेबसाइटवर आणि त्यातील सामग्रीवरील उत्सव आयोजकांचा प्रवेश अवरोधित/समाप्त करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. फेस्टिव्हल आयोजक मान्य करतात, मान्य करतात, पुष्टी करतात आणि त्यांनी दिलेला डेटा, माहिती:

 • खोटे, चुकीचे, दिशाभूल करणारे किंवा अपूर्ण नसावेत; किंवा
 • फसवणूक किंवा बनावट किंवा चोरीला गेलेल्या क्रेडिट कार्डचा वापर नसावा; किंवा
 • कोणत्याही तृतीय पक्षाची बौद्धिक संपदा, व्यापार गुपित किंवा इतर मालकी हक्क किंवा प्रसिद्धी किंवा गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणार नाही; किंवा
 • बदनामीकारक, निंदनीय, बेकायदेशीरपणे धमकी देणारे किंवा बेकायदेशीरपणे त्रास देणारे नसावेत; किंवा
 • कोणतेही व्हायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स, टाईम बॉम्ब, कॅन्सलबॉट्स, इस्टर अंडी किंवा इतर संगणक प्रोग्रामिंग दिनचर्या किंवा एक्झिक्युटेबल फाइल्स असू नयेत ज्या कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही प्रणाली, डेटा किंवा वैयक्तिक माहिती खराब करू शकतील, हानिकारकपणे व्यत्यय आणू शकतील, गुप्तपणे रोखू शकतील किंवा काढून घेऊ शकतील; किंवा 
 • FFI साठी उत्तरदायित्व निर्माण करणार नाही किंवा FFI च्या ISP किंवा इतर सेवा पुरवठादार/पुरवठादारांच्या सेवा (संपूर्ण किंवा अंशतः) गमावू शकणार नाहीत. 
 • फेस्टिव्हल आयोजकांनी पूर्वगामीचे उल्लंघन केले असल्यास किंवा FFI ला उत्सव आयोजकांनी पूर्वगामीचे उल्लंघन केले आहे अशी शंका घेण्याचे वाजवी कारण असल्यास, FFI ला उत्सव आयोजकांचा वेबसाइटवरील प्रवेश अनिश्चित काळासाठी नाकारण्याचा किंवा समाप्त करण्याचा आणि महोत्सव आयोजकांचा सन्मान करण्यास नकार देण्याचा अधिकार आहे. विनंती
 • तसेच, फेस्टिव्हल आयोजकांकडे अशा फेस्टिव्हलशी संबंधित वरील सर्व माहिती शेअर करण्याचे सर्व आवश्यक अधिकार आणि परवानग्या आहेत.
 1. महोत्सव आयोजकांचे बौद्धिक संपदा हक्क:
 • फेस्टिव्हल आयोजक याद्वारे FFI ला सणांशी संबंधित बौद्धिक गुणधर्मांच्या संदर्भात एक अनन्य, अपरिवर्तनीय आणि शाश्वत परवाना मंजूर करतात ज्यामध्ये चित्रे, ब्रँडिंग, मजकूर, ग्राफिक्स, डिझाइन, ब्रँड लोगो, ऑडिओ, व्हिडिओ, इंटरफेस यांचा समावेश आहे परंतु ते इतकेच मर्यादित राहणार नाही. आणि/किंवा इतर कोणतीही माहिती किंवा अशा सामग्रीची एकूण व्यवस्था.
 • फेस्टिव्हल आयोजक पूर्णपणे समजून घेतात आणि कबूल करतात की ते FFI च्या वेबसाइटवर अशा बौद्धिक मालमत्तेची नियुक्ती, व्यवस्था आणि वापराबाबत कोणतेही निवेदन किंवा दावे करू शकत नाहीत आणि अशा बौद्धिक संपत्तीच्या वापराबाबत वाद निर्माण करण्याचे सर्व अधिकार सोडून देतात. FFI द्वारे त्याच्या वेबसाइटवर मालमत्ता.
 1. फेस्टिव्हल आयोजकांकडून नुकसानभरपाई:

FFI किंवा इतर कोणतेही लागू कायदे किंवा अन्यथा उपलब्ध असलेले इतर उपाय, सवलत किंवा कायदेशीर संसाधनांचा पूर्वग्रह न ठेवता आणि त्याव्यतिरिक्त, उत्सव आयोजक FFI ला नुकसानभरपाई देण्यास, बचाव करण्यास आणि ठेवण्यास सहमती देतात, ज्यात त्याचे संलग्नक, एजंट आणि कर्मचारी यांचा समावेश आहे परंतु इतकेच मर्यादित नाही. फेस्टिव्हल आयोजकाच्या वापर किंवा गैरवापरामुळे उद्भवलेल्या किंवा संबंधित एफएफआय विरुद्ध प्रतिपादन केलेले किंवा खर्च केलेले कोणतेही आणि सर्व नुकसान, दायित्वे, दावे, नुकसान, मागण्या, खर्च आणि खर्च (कायदेशीर शुल्क आणि त्यासंबंधीचे वितरण आणि त्यावरील व्याजासह) वेबसाइटचे, या अटी आणि शर्तींचे उत्सव आयोजकांनी केलेले कोणतेही उल्लंघन किंवा उत्सव आयोजकांनी केलेले कोणतेही प्रतिनिधित्व, वॉरंटी आणि करारांचे उल्लंघन.

 • गोपनीयताः  कृपया उत्सव आयोजकांसाठी गोपनीयता धोरण आणि कुकी धोरण पहा जे त्यांच्या वेबसाइट आणि/किंवा सेवांचा वापर नियंत्रित करेल. 
 • फेस्टिव्हल आयोजकांसाठी फेस्टिव्हलची नोंदणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे:
  (i) प्रथमच अर्ज करणारे उत्सव आयोजक फॉर्म 1 भरण्यासाठी जबाबदार असतील ज्यामध्ये उत्सवाचे मूलभूत तपशील आयोजकाद्वारे प्रदान केले जातील.
  (ii) प्रथमच अर्ज करणारे उत्सव आयोजक या अटी व शर्ती स्वीकारण्यास आणि त्यांचे पालन करण्यास जबाबदार असतील, असे न झाल्यास उत्सव नोंदणीसाठी पुढील कोणत्याही विनंतीचा विचार केला जाणार नाही.
  (iii) फेस्टिव्हलमध्ये उप-उत्सव नसल्यास, FFI द्वारे फॉर्म 2 फेस्टिव्हल आयोजकांना मेल केला जाईल. त्यानंतर भरलेला फॉर्म FFI ला देण्याची जबाबदारी महोत्सव आयोजकांची असेल. 
  (iv) फेस्टिव्हल आयोजकांना एखादा सण/उप-उत्सव संपादित करायचा असेल, तर त्यांनी FFI ला त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवरून ईमेल पाठवणे आवश्यक आहे जे FFI च्या डेटाबेसमध्ये फेस्टिव्हल आयोजकाने भरलेल्या फॉर्मवर आधारित आहे. आवश्यक बदल, त्यानंतर सण/उप-उत्सवातील बदल FFI द्वारे स्वहस्ते केले जातील.  
  (v) फेस्टिव्हल आयोजक सण/उप-उत्सव अपलोड करू इच्छित असल्यास, खालील प्रक्रिया अवलंबणे आवश्यक आहे:

  अ) नवीन उत्सव आयोजकाच्या बाबतीत:
  (i) महोत्सव आयोजकाने फॉर्म 1 भरावा, ज्याचे मूलभूत तपशील वेबसाइटवर नमूद केले आहेत. त्यात नमूद केलेल्या अटी व शर्ती मान्य न केल्यास, प्रक्रिया थांबते. 
  (ii) अटी आणि शर्तींना सहमती दिल्यानंतर, FFI उत्सवाच्या सत्यतेची पडताळणी करेल. पडताळणीचा हा पहिला स्तर यशस्वी झाल्यास, FFI माहितीच्या तथ्यात्मक अचूकतेची पडताळणी करेल. पहिल्या स्तरावरील पडताळणी अयशस्वी झाल्यास, FFI नवीन माहितीसाठी फेस्टिव्हल आयोजकांना विनंती करेल
  (iii) FFI द्वारे पडताळणीचा दुसरा स्तर यशस्वी झाल्यास, उत्सव आयोजकांना स्वयंचलित पुष्टीकरण ईमेल पाठविला जाईल आणि FFI मार्गदर्शक तत्त्वांच्या संदर्भात सामग्रीची पडताळणी केली जाईल. ही पडताळणीची अंतिम पातळी आहे. पडताळणीचा दुसरा स्तर अयशस्वी झाल्यास, फेस्टिव्हल आयोजक नवीन माहितीसह FFI कडे परत जातील.
  (iv) अंतिम पडताळणीनंतर, पोर्टलवर उत्सव सूचीसाठी आणि विपणन आणि प्रसिद्धीसाठी माहितीसाठी विनंतीसह एक ईमेल महोत्सव आयोजकांना पाठविला जाईल. 
  (v) जर तो उप-उत्सव असेल, तर FFI स्वतः उप-उत्सव मुख्य उत्सवाशी जोडेल. हा उप-उत्सव नसल्यास, सबमिट केलेल्या फॉर्ममधील तपशील वापरून उत्सव FFI वेबसाइटवर प्रकाशित केला जाईल.
  (vi) फेस्टिव्हल ऑर्गनायझर त्यांच्या फेस्टिव्हल चॅनेलवर-सोशल मीडिया आणि ईमेलर्सवर भारतातील फेस्टिव्हलसह त्यांच्या फेस्टिव्हलची सूची जाहीर करण्यास सहमत आहे आणि फेस्टिव्हल ऑर्गनायझरच्या फेस्टिव्हल वेबसाइटवर FFI च्या प्लॅटफॉर्मवर परत लिंक करेल. फेस्टिव्हल ऑर्गनायझर यापुढे फेस्टिव्हल ऑर्गनायझरच्या शैली मार्गदर्शकानुसार घोषणा पोस्ट डिझाइन करण्यासाठी FFI द्वारे प्रदान केलेले सोशल मीडिया क्रिएटिव्ह टेम्पलेट्स किंवा FFI चा लोगो वापरण्यास सहमत आहे.

  ब) जुन्या फेस्टिव्हल आयोजकांच्या बाबतीत:
  (i)उत्सव आयोजकांनी फॉर्म 1 भरावा, ज्याचे मूलभूत तपशील वेबसाइटवर नमूद केले आहेत. फेस्टिव्हल ऑर्गनायझर नंतर आवश्यक चेकबॉक्स चिन्हांकित करतील ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की ते फॉर्ममध्ये अनेक उत्सव आयोजित करतात. यामुळे आयोजकाचे नाव टाईप केल्यावर आयोजक तपशील आपोआप सूचित केले जातील.
  (ii) हा उप-उत्सव असल्यास, उत्सव आयोजकाने उप-उत्सव चेकबॉक्स फॉर्ममध्ये चिन्हांकित केला पाहिजे आणि संबंधित मुख्य उत्सवाचे नाव भरा. फॉर्म २ असलेला ईमेल आयोजकांना पाठवला जाईल.
  (iii) हा उप-उत्सव नसल्यास, फॉर्म 2 असलेला ईमेल फेस्टिव्हल आयोजकांना पाठवला जाईल.
  (iv) आयोजक ताबडतोब किंवा नंतर फॉर्म भरणे निवडू शकतात, ज्यासाठी अतिरिक्त तपशील वेबसाइटवर समाविष्ट केले आहेत.
  (v) फॉर्म 2 भरल्यानंतर, FFI माहितीच्या तथ्यात्मक अचूकतेची पडताळणी करेल आणि आवश्यक असल्यास माहितीमध्ये आवश्यक मजकूर आणि व्याकरणात्मक बदल करेल. हे सत्यापन यशस्वी झाल्यास, एक स्वयंचलित पुष्टीकरण ईमेल आयोजकांना पाठविला जाईल आणि FFI मार्गदर्शक तत्त्वांच्या संदर्भात सामग्रीची पडताळणी केली जाईल.
  (vi) अंतिम पडताळणीनंतर, पोर्टलवर उत्सव सूचीसाठी आणि विपणन आणि प्रसिद्धीसाठी माहितीसाठी विनंती असलेला ईमेल महोत्सव आयोजकांना पाठवला जाईल. 
  (vii) जर तो उप-उत्सव असेल, तर FFI स्वतः उप-उत्सव मुख्य उत्सवाशी जोडेल. हा उप-उत्सव नसल्यास, सबमिट केलेल्या फॉर्ममधील तपशील वापरून उत्सव FFI वेबसाइटवर प्रकाशित केला जाईल.

  क) जर उत्सव आयोजक नोकरी, संधी, निधी कॉल किंवा स्वयंसेवक संधी अपलोड करू इच्छित असेल तर खालील प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे:
  (i) फेस्टिव्हल आयोजकाने फॉर्म 3 भरावा - "संधीची यादी करा", ज्याचे मूलभूत तपशील वेबसाइटवर नमूद केले आहेत. त्यात नमूद केलेल्या अटी व शर्ती मान्य न केल्यास, प्रक्रिया थांबते. 
  (ii) नोकरी, संधी, निधी कॉल किंवा स्वयंसेवक संधीसाठी अपलोड करण्याचे वैशिष्ट्य ही एक सशुल्क सेवा आहे आणि उत्सव आयोजक अशा सेवांसाठी पैसे देण्यास जबाबदार असतील.
  (iii) FFI टीमद्वारे फॉर्मची पडताळणी केली जाईल आणि यशस्वी पडताळणीनंतर फेस्टिव्हल आयोजकाने फेस्टिव्हल ऑर्गनायझरला पेमेंट लिंक कळवावी.
  (iv) यशस्वी पेमेंट केल्यावर, FFI फेस्टिव्हल आयोजकाला एक पुष्टीकरण ईमेल पाठवेल, त्यानंतर वेबसाइटवरील संधीची सूची पाठवेल.

सामान्य तरतुदी 

 1. वारंटी अस्वीकरण

FFI द्वारे सेवा कोणत्याही प्रकारच्या हमीशिवाय, स्पष्ट, निहित, वैधानिक किंवा अन्यथा, शीर्षक, गैर-उल्लंघन, व्यापारक्षमता किंवा विशिष्ट हेतूसाठी योग्यतेच्या गर्भित वॉरंटीशिवाय प्रदान केल्या जातात. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना, FFI कोणतीही हमी देत ​​नाही की (i) वेबसाइट किंवा सेवा वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजकांच्या आवश्यकता पूर्ण करतील किंवा वेबसाइटचा त्यांचा वापर करतील किंवा विनाव्यत्यय, वेळेवर, सुरक्षित किंवा त्रुटी-मुक्त असतील; (ii) वेबसाइटच्या वापरातून प्राप्त होणारे परिणाम किंवा सेवा प्रभावी, अचूक किंवा विश्वासार्ह असतील; (iii) वेबसाइटची गुणवत्ता किंवा सेवा त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील; किंवा (iv) वेबसाइट किंवा सेवांमधील कोणत्याही त्रुटी किंवा दोष दुरुस्त केले जातील. कोणताही सल्ला किंवा माहिती, तोंडी किंवा लेखी, वापरकर्त्यांनी FFI कडून किंवा वेबसाइटच्या वापराद्वारे प्राप्त केलेली कोणतीही हमी वापरण्याच्या अटींमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही. कोणत्याही व्यत्ययासाठी किंवा विलंबासाठी, कारण काहीही असले तरीही वेबसाइटवर प्रवेश करण्यासाठी FFI वापरकर्त्यांवर कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

 1. सामान्य:
 • नियमन कायदा आणि अधिकार क्षेत्र: हा करार, आणि वेबसाइटमध्ये किंवा त्याद्वारे प्रविष्ट केलेले सर्व व्यवहार, कायद्याच्या संघर्षाच्या तत्त्वांचा विचार न करता या कराराला लागू होणार्‍या भारताच्या कायद्यांद्वारे अर्थ लावले जातील आणि नियंत्रित केले जातील. वापरकर्ते सहमत आहेत की वेबसाइटच्या अंतर्गत किंवा संबंधात उद्भवणारे सर्व दावे, मतभेद आणि विवाद, वेबसाइटवर किंवा त्याद्वारे प्रविष्ट केलेल्या अटी किंवा कोणतेही व्यवहार किंवा वापरकर्ते किंवा उत्सव आयोजक आणि FFI यांच्यातील संबंध याच्या अधीन असतील. मुंबई येथील न्यायालयांचे अनन्य अधिकार क्षेत्र आणि वापरकर्ते किंवा उत्सव आयोजक याद्वारे अशा न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र स्वीकारतात आणि स्वीकारतात.
 • माफी नाही: FFI च्या बाजूने कोणतेही अपयश, विलंब किंवा सहनशीलता: 

या कराराअंतर्गत कोणताही अधिकार, शक्ती किंवा विशेषाधिकार वापरणे; किंवा या कराराच्या अटींची अंमलबजावणी करणे, त्याची सूट म्हणून कार्य करणार नाही किंवा कोणत्याही अधिकार, शक्ती किंवा विशेषाधिकाराचा FFI द्वारे कोणताही एकल किंवा आंशिक व्यायाम भविष्यातील इतर कोणत्याही व्यायाम किंवा अंमलबजावणीस प्रतिबंध करणार नाही.

 • विषमता: पक्ष येथे सहमत आहेत की या करारामध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक तरतुदी खंडित करण्यायोग्य असतील आणि या कराराच्या एक किंवा अधिक तरतुदींची अंमलबजावणीक्षमता इतर कोणत्याही तरतुदींच्या किंवा या कराराच्या उर्वरित तरतूदींच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करणार नाही.
 • आंतरराष्ट्रीय वापरासाठी विशेष सूचना: इंटरनेटचे जागतिक स्वरूप ओळखून, वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजक ऑनलाइन आचरण आणि स्वीकारार्ह सामग्री संबंधित सर्व स्थानिक नियमांचे पालन करण्यास सहमत आहेत. विशेषतः, ते भारतातून किंवा ते राहत असलेल्या देशातून निर्यात केलेल्या तांत्रिक डेटाच्या प्रसारणासंबंधी सर्व लागू कायद्यांचे पालन करण्यास सहमत आहेत.
 1. फोर्स मजेअर

या कराराच्या कार्यप्रदर्शनात कोणत्याही अपयशासाठी किंवा विलंबासाठी FFI जबाबदार राहणार नाही, जर ते फोर्स मॅज्योर इव्हेंटसाठी कारणीभूत असेल. "फोर्स मॅजेअर इव्हेंट" म्हणजे कोणतीही घटना जी आमच्या वाजवी नियंत्रणाच्या पलीकडे आहे आणि त्यात मर्यादेशिवाय, तोडफोड, आग, पूर, स्फोट, देवाची कृत्ये, नागरी गोंधळ, संप किंवा कोणत्याही प्रकारची औद्योगिक कारवाई, दंगली, बंड, यांचा समावेश असेल. युद्ध, सरकारची कृत्ये, संगणक हॅकिंग, संगणक डेटा आणि स्टोरेज डिव्हाइसवर अनधिकृत प्रवेश, संगणक क्रॅश, सुरक्षेचा भंग, एन्क्रिप्शन इ.  

 1. या अटी व शर्तींमध्ये बदल

आम्ही आमच्या अटी आणि नियम वेळोवेळी अपडेट करू शकतो. अशा प्रकारे, वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजकांना कोणत्याही बदलांसाठी वेळोवेळी या पृष्ठाचे पुनरावलोकन करण्याचा सल्ला दिला जातो. या पृष्ठावर नवीन अटी आणि नियम पोस्ट करून आम्ही वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजकांना कोणत्याही बदलांबद्दल सूचित करू.

 1.  आमच्याशी संपर्क साधा

वापरकर्ते आणि उत्सव आयोजकांना आमच्या अटी आणि नियमांबद्दल काही प्रश्न किंवा सूचना असल्यास, आमच्याशी येथे संपर्क साधण्यास अजिबात संकोच करू नका. [ईमेल संरक्षित] आणि [ईमेल संरक्षित].

आम्हाला ऑनलाइन पकडा

#FindYourFestival #भारतातून सण

आमच्या बातमीपत्रासाठी नोंदणी करा!

सणाच्या सर्व गोष्टी थेट तुमच्या इनबॉक्समध्ये मिळवा.

सानुकूलित माहिती मिळविण्यासाठी कृपया आपली प्राधान्ये निवडा
हे फील्ड प्रमाणीकरण उद्देशांसाठी आहे आणि त्यामध्ये बदल नसावे.

सामायिक करा